Partenaires

IKER UMR 5478
CNRS
Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 Université de Pau et des Pays de l'Adour


Rechercher

Sur ce site


Accueil du site > Bases de données > TSABL > Site web TSABL > Rapports TSABL > Nominal Structure

Nominal Structure

Etxeberria, U. to appear. Euskal artikuluak bultza ditzakeen interpretazioez (On the interpretation that the Basque article can force), ms. IKER-CNRS.

Etxeberria, U. to appear. ’-a, -ak eta -rik euskal hizkeretan zehar’ (-a, -ak, and -rik in different Basque varieties), in Fernandez, B. & P. Albizu (eds.), Euskal Hizkeren Sintaxia. Vitoria-Gasteiz : ASJU.

Etxeberria, U. 2008. ’On quantification in Basque and on how some languages restrict their quantificational domain overtly’, in Matthewson, L (ed.), Quantification : Universals and Variation. London : Emerald. Pre-final draft.

Etxeberria, U. & R. Etxepare. in press. ’Measures and counting in Basque’, in Gorrotxategi, J. et al. (eds.), Koldo Mitxeleran Katedraren II. Biltzarraren Aktak, Vitoria-Gasteiz : ASJU

Etxeberria, U. & R. Etxepare 2009. ’Zenbatzaileak komunztatzen ez direnean : hiru sistema’ (When quantifiers do not agree : three systems), Lapurdum 13, UMR 5478 : CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III – UPPA) Département interuniversitaire d’études basques de Bayonne. [Handout / Paper]

Etxeberria, U. & R. Etxepare. 2008. ’Izen eta Gertakarien Gaineko Kuantifikazioa’ (Nominal and event quantification), in Artiagoitia, X. & J. Lakarra (eds.), Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren Omenezko Liburua, ASJU. EHU-UPV.

Goenaga, P. 2007. Euskal neurri sintagmen azterketa baterako : ZENBAT X, ZENBAT X-AGO, ZENBAT X GEHIAGO … (Towards an analysis of Basque measure phrases), ms. EHU-UPV.