Partenaires

IKER UMR 5478
CNRS
Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 Université de Pau et des Pays de l'Adour


Rechercher

Sur ce site


Accueil du site > Bases de données > TSABL > Site web TSABL > Rapports TSABL > Case and agreement

Case and agreement

Etxepare, R. 2009. Case, person in Long Distance Agreement, handout, IKER-CNRS

Etxepare, R. & B. Oyharçabal. (2009). Datives in eastern dialects-part1, ms. IKER-CNRS

Etxepare, R. & B. Oyharçabal. (2009). Datives in eastern dialects-part2, ms. IKER-CNRS

Etxepare, R. & B. Oyharçabal. (2009). Leku datibotik aspektura (From spatial datives to aspect), handout, IKER-CNRS

Etxepare, R. & B. Oyharçabal. (2009). ’Bi datibo egitura’ (Two dative structures), Lapurdum 13, UMR 5478 : CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III – UPPA) Département interuniversitaire d’études basques de Bayonne

Oyharçabal, B. & R. Etxepare. (2009). The absence of Person Case Constraints in early lapurdian, in Fernandez, B. & P. Albizu (eds.), Euskal Hizkeren Sintaxia. Vitoria-Gasteiz : ASJU

Fernández, B. 2008. ’Quirky dative objects in Basque’, European Dialect Syntax Meeting III, Venezia, 2008 irailak 18-21. (Hitzaldia)

Fernández, B. & J. Landa. 2009. ’Datibo komunztadura beti zaindu, inoiz zaindu ez eta batzuetan baino zaintzen ez denean. Hiru ahoko aldagaia, datu iturri bi, eta erreminta bat : Corsintax’ (When dative agreement is looked after, when it is never looked after, and when it is not always looked after). Argitaratzear : Lapurdum, Baiona. (Hitzaldia/Argitalpena)

Fernández, B. & J. Ortiz de Urbina. 2009. ’Datibo alternatiboak hizkeretan eta hiztegian’ (Alternating datives in different dialects, and in the dictionary), XXVIII Donostiako Uda Ikastaroak/XXI Europar ikastaroak, 2009 uztailak 2-3. (Hitzaldia)

Fernández, B. & J. Ortiz de Urbina. 2009. ’Core and peripheral datives : Dative agreement drop in Basque’, Case in and across languages, Helsinki, 2009 abuztuak 27-29. (Hitzaldia)

Fernández, B., J. Ortiz de Urbina & J. Landa. 2009. ’Komunztadurarik gabeko datiboen gakoez’ (The key factors of non-agreeing datives), in R. Etxepare, R. Gómez & J. Lakarra (arg.), Beñat Oihartzabalen omenez, Baiona : IKER. (Inprimatzen) (Argitalpena)

Fernández, B. & M. Rezac. 2009. ’Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea : ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean’ (Quirky dative complements and dative displacement), XXVIII Donostiako Uda Ikastaroak/XXI Europar ikastaroak, 2009 uztailak 2-3. Argitaratzear : ASJU (Hitzaldia)