Partenaires

IKER UMR 5478
CNRS
Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 Université de Pau et des Pays de l'Adour


Rechercher

Sur ce site


Accueil du site > Annuaire > Personnel administratif et technique (ITA) > Epelde, Irantzu (CNRS)

Epelde, Irantzu (CNRS)

Doktorego-ondoko ikerlaria

Deitura-helbideak

Bulegoa: 1. estaia

Telefonoa : +33(0)5 59 57 42 09

Helbide elektronikoa : epelde@outlook.com

Idazkaritzako faxa : +33(0)5 59 57 42 05

Irakaskuntza

Irakasgaiak: euskara, itzulpena

-* 2002-2003. Euskara Irakaslea EHUko Letren Fakultatean (Gasteiz), Euskal Ikasketen Hizkuntzalaritzako Departamendua -* 2007-2008. Itzulpengintza (ingelesa-euskara eta ingelesa-gaztelera) EHUko Letren Fakultatean (Gasteiz), Itzulpengintza eta Interpretazioko Departamendua

Ikerketa

Espezialitatea: dialektologia, hizkuntza-ukipena eta elebitasuna

-* 2009- . Membre du groupe de recherche Formación y evolución de los dialectos vascos, dirigé par le Professeur K. Zuazo à l’UPV-EHU (Vitoria-Gasteiz) -* 2008-2009. Membre du groupe de recherche Nafarroako euskararen periferiak [Périphéries du basque de Navarre], dirigé par le Professeur I. Camino à l’UPV-EHU (Vitoria-Gasteiz) -* 2007-2008. Membre du groupe de recherche Nafarroako mintzo zenbaiten azterketa [Étude des divers parlers de Navarre], dirigé par le Professeur I. Camino à l’UPV-EHU (Vitoria-Gasteiz) -* 2007-2008. Chercheur CDD. Membre du groupe de recherche Fundamentos para unos Monumenta linguae Vasconum: historia, crítica y edición de textos vascos (II) (Ministerio de Educación y Ciencia), dirigé par le Professeur J. Lakarra à l’UPV-EHU (Vitoria-Gasteiz), Département de Linguistique et Études Basques -* 2005-2006. Chercheur CDD. Membre du groupe de recherche Fundamentos para unos Monumenta linguae Vasconum: historia, crítica y edición de textos vascos (I) (Ministerio de Educación y Ciencia; plan nacional de I+D+I 2000-2003), dirigé par le Professeur J. Lakarra à l’UPV-EHU (Vitoria-Gasteiz), Département de Linguistique et Études Basques -* 1998-1999. Membre du groupe de recherche Euskal Gramatika eta Euskalkiak [Grammaire basque et dialectes], dirigé par le Professeur X. Artiagoitia à l’UPV-EHU (Vitoria-Gasteiz)

Argitalpen berriak
Argitaratu beharrak, argitalpen bidean direnak

EPELDE, I. (), ’Lapurdiko itsasegiko euskararen ahoskera : Donibane Lohizune [La prononciation du basque de Saint-Jean-de-Luz]’, Communication présentée à la Faculté des Lettres de Vitoria-Gasteiz le 8 octobre 2007, ? l’occasion du II. Congrès-Hommage ? Koldo Mitxelena.

EPELDE, I. (), ’Impacto fonológico del contacto entre lenguas: francés y vasco en contacto’, Communication présentée à l’Université d’Almería (Espagne), le 3 avril 2008 (XXVI. Congrès de l’Asociación Española de Lingüística Aplicada-AESLA)

EPELDE, I. & JAUREGI, O. (), ’Bokal sudurkariak tentatzen [Sur les voyelles nasales du basque]’, Texte accepté par le comité de lecture de l’Académie de la Langue Basque pour son XVI. Congrès.

EPELDE, I. & OYHARÇABAL, B. (), ’Code-switching en las variedades orientales del vasco’, Revista Española de Lingüística Aplicada. Communication acceptée par le comité scientifique de Asociación Española de Lingüística Aplicada pour son XXVII. Congrès

Argitaratu artikuluak

EPELDE, I. (2004), ’Lapurdiko hego-ekialdeko euskararen kokapenerantz [Sur la classification dialectale du basque de Labourd]’, Fontes Linguae Vasconum 96, 271-305.

Kolokioetako hitzaldiak : argitaratuak

EPELDE, I. (2004), Larresoroko gaur egungo euskara [Le basque de Larressore (Labourd)], in ’Communication présentée à l’occasion du centenaire du lexicographe M. Harriet. Académie de la Langue Basque’, pp. 663-677.

Argitalpen berrien zerrenda PDF formatuan deskargatu :
PDF - 44.7 ko