Partenaires

IKER UMR 5478
CNRS
Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 Université de Pau et des Pays de l'Adour


Rechercher

Sur ce site


Accueil du site > Annuaire > Chercheurs, enseignants-chercheurs, postdocs > Irurtzun, Aritz (CNRS)

Irurtzun, Aritz (CNRS)

Ikerketa Arduraduna, 1. Maila

 Deitura-helbideak

IKER UMR 5478-CNRS

Gaztelu Berria, Paul Bert plaza, 15,

64100 Baiona (Lapurdi)

Telefonoa : +33(0)5 59 57 42 32

Helbide elektronikoa : aritz.irurtzun [abildua/at] iker.cnrs.fr

 Ikerketa

Espezialitatea: gramatika-arkitektura, sintaxia, sintaxia-semantika eta sintaxia-fonologia interfazeak, prosodia eta intonazioa, galdegaia eta informazio-egitura, biohizkuntzalaritza

 Irakaskuntza

2015-2016 :

-* Euskal Ikasketetako Unibertsitatearteko Masterraren Programako irakasle gonbidatua, PAHU & Bordele 3, Baiona. Ikasgaia: Ikerketa-metodologia & Noam Chomskyren hizkuntza-pentsamenduaz sarrera.

 Argitalpen batzuk

Aritz Irurtzun, 2016, Strategies for argument and adjunct focalization in Basque. In B. Fernández & J. Ortiz de Urbina (eds.), Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 243–263.

Gorka Elordieta & Aritz Irurtzun, 2016, “Pitch accent tonal alignment in declarative sentences in the Spanish of the Basque Country : a study of language contact”. In N. Henriksen, M. Armstrong & M. Vanrell (eds.), Interdisciplinary Approaches to Intonational Grammar in Ibero-Romance Intonation, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Aritz Irurtzun, 2015, "The `Globularization Hypothesis’ of the Language-ready Brain as a Developmental Frame for Prosodic Bootstrapping Theories of Language Acquisition, Frontiers in Psychology 6:1817. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01817.

Lluís Barceló-Coblijn, Antonio Benítez-Burraco, Aritz Irurtzun, 2015, Syntactic Networks as an Endophenotype of Developmental Language Disorders : An Evo-Devo Approach to Clinical Linguistics, Biolinguistics 9, 043-049.

Urtzi Etxeberria & Aritz Irurtzun, 2015, “The Emergence of Scalar Readings”, Frontiers in Psychology 6: 141. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00141.

Urtzi Etxeberria, Ricardo Etxepare & Aritz Irurtzun, 2015, “Euskarazko hitz-elkartu kopulatiboen egitura eta interpretazioaz” [On the structure and interpretation of copulative compounds in Basque]. In B. Fernández & P. Salaburu (eds.). Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbao: EHU Press. 189–200. ISBN: 978-84-9082-097-1.

Aritz Irurtzun, 2015, “Euskarazko galdera erdibituak: analisi bitar baterantz” [Split questions in Basque: towards a dual analysis], in R. Gómez & M.J. Ezeizabarrena (eds.), Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008). Bilbo: UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzua. 307-324.

Maia Duguine & Aritz Irurtzun, 2014, “From obligatory Wh-movement to optional Wh in situ in Labourdin Basque“, Language 90.1: e1-e30. doi: 10.1353/lan.2014.0006

Aritz Irurtzun, 2013, “Focal NSR and Stress Placement in Basque Phrases and N+N Compounds“, Linguistic Analysis 38 (3-4), 207-242.

Gorka Elordieta & Aritz Irurtzun, 2012, “Estudio comparativo de alineamiento tonal en el castellano de Bilbao“, in B. Camus Bergareche & S. Gómez Seibane (eds.), El castellano del País Vasco, Supplements of ASJU LXX, Donostia: UPV/EHU & Gipuzkoako Foru Aldundia, 119-138. ISBN: 978-84-9860-767-3.

Gorka Elordieta & Aritz Irurtzun, 2012, “Movimiento y prosodia”, in J. M. Brucart & A. J. Gallego (eds.), El movimiento de constituyentes, Madrid: Visor Libros, 213-234.

Gorka Elordieta & Aritz Irurtzun, 2010, “The relationship between meaning and intonation in non-exhaustive answers : evidence from Basque”, The Linguistic Review 27.3: 261-291.

Maia Duguine & Aritz Irurtzun, 2010, “Opérateurs d’exclusivité dans les questions et réponses en basque”, Revue de Sémantique et Pragmatique 27 (juin 2010), 105-117. ISSN: 1285-4093.

Aritz Irurtzun & Nerea Madariaga, 2010, “A Minimalist Approach to DP-internal Scrambling in Russian”, in G. Zybatow, P. Dudchuk, S. Minor & E. Pshehotskaya (eds.), Current Issues in Formal Slavic Linguistics, Frankfurt am Main: Peter Lang, 285-300. ISBN: 978-3-631-58680-8.

Aritz Irurtzun, 2009, “Why Y : On the Centrality of Syntax in the Architecture of Grammar”, in Spelling Out Universal Grammar, Catalan Journal of Linguistics 8 (J. Fortuny & A. J. Gallego (eds.)). 141-160.

Aritz Irurtzun, 2008, “A Derivational Approach to the Focus Structure” in Canadian Journal of Linguistics – Revue Canadienne de Linguistique 53 2/3, July/Nov 2008. ISSN: 0008–4131, 355-386.

Maia Duguine & Aritz Irurtzun, 2008, “Ohar batzuk Nafar-Lapurterazko galdera eta galdegai indartuez” [Some notes on the reinforced questions and foci of Nabarro-Labourdin], in X. Artiagoitia & J.A. Lakarra (eds.), Gramatika Jaietan: Patxi Goenagaren Omenez, Supplements of ASJU, International Journal of Basque Linguistics and Philology LI, Bilbao: Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU, 195-208. ISBN: 978-84-9860-085-8.

Aritz Irurtzun, 2007, “The Structure of Pair-List Answers“, ASJU: International Journal of Basque Linguistics and Philology XLI-2, 163-177.

Aritz Irurtzun & Ángel J. Gallego, 2007, “Consequences of Pair-Merge at the Interfaces”, ASJU: International Journal of Basque Linguistics and Philology XLI-2, 179-200.

Ricardo Etxepare & Aritz Irurtzun, 2007, “Noam Chomsky : gramatikaren teoria eta hizkuntzaren filosofia” [Noam Chomsky: theory of grammar and philosophy of language], Gogoa VII-1, 21-84 ISSN: 1577-9424.

Aritz Irurtzun, 2006, “Fonetikak Bideratutako Aldaketa Fonologikoak” [Phonetically-driven phonological changes], in C. Isasi & S. Gómez (eds.), Oihenart 21: Lingüística Vasco-Románica. Euskal-Erromantze Linguistika. Donostia: Eusko Ikaskuntza, pp. 195-208. ISSN: 1137-4454.

Aritz Irurtzun, 2006,“Focus and Clause Structuration in the Minimalist Program”, in C. Boeckx (ed.), Minimalist Essays, Amsterdam: John Benjamins, pp. 68-96. ISBN: 9027233551.

Aritz Irurtzun, 2006, “Galdegaia Bere Bakardadean” [Focus in its Loneliness], in Lapurdum 10, pp. 95-126. ISSN: 1273-3830.

Aritz Irurtzun, 2005, “Structure & Derivation of Split Focalization” in C. Umbach & K. von Heusinger (eds.), Proceedings of the ESSLLI Workshop on Discourse Domains & Information Structure, Heriot-Watt University: Edinburgh, pp. 21-33.

Aritz Irurtzun & Urtzi Etxeberria, 2004, “Prosodic features with semantic interpretation”, in O. Crouzet, H. Demirdache & S. Wauquier-Gravelines (eds.), Proceedings of JEL 2004 [Domain