Partenaires

IKER UMR 5478
CNRS
Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 Université de Pau et des Pays de l'Adour


Rechercher

Sur ce site


Accueil du site > Bases de données > TSABL > Site web TSABL > Towards a Syntactic Atlas of the Basque Language

Towards a Syntactic Atlas of the Basque Language

 Proiektua

-* TSABL

 Ikerketa txostenak

-* Atlas Sintaktikoei Buruz -* Kasua eta komunztadura -* Informazio Egitura -* Izen Egitura -* Izenordainak -* Postposizioak eta leku-izenak -* Ebidentzialak -* Nominalizazioak

 Galdeketak

 Protokoloak

 Bilaketa tresna

-* Euskararen Atlas Sintaktikoa : http://ixa2.si.ehu.es/atlas2

 Datu-baseak eraikitzearen alderdi teknikoak

-* Atlas Sintaktikoaren Aplikazio Informatikoa -* Bibliografia eta Erabiltze Gida

 Argitalpenak

-* Argitalpenen Zerrenda

 Gertakariak

-* Euskaren Sintaxia : Aldakortasun sintaktikoa euskal hizkeretan (Syntax of Basque Varieties). International Meeting 3.1. XXVIII. University of the Basque Country Summer Courses. Donostia-San Sebastian. July 2-3, 2009.

 Loturak

-* Norantz : http://www.iker.cnrs.fr/-norantz-contact-de-langues-et-.html -* Basdisyn : http://basdisyn.net/diseinua -* Edisyn : http://www.dialectsyntax.org

 Kontaktua

r.etxepare@iker.cnrs.fr

u.etxeberria@iker.cnrs.fr

Mots-clés

soziolinguistika, ikerketa programa, atlas sintaktikoa