Partenaires

IKER UMR 5478
CNRS
Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 Université de Pau et des Pays de l'Adour


Rechercher

Sur ce site


Accueil du site > Annuaire > Chercheurs, enseignants-chercheurs, postdocs > Videgain, Xarles (UPPA)

Videgain, Xarles (UPPA)

Unibertsitate Irakaslea

 Deitura-helbideak

Bulegoa: 1. estaia

Telefonoa : +33(0)5 59 57 42 06

Helbide elektronikoa : charles.videgain@univ-pau.fr

Idazkaritzako telefonoa : +33(0)5 59 57 42 00

Idazkaritzako faxa : +33(0)5 59 57 42 05

 Irakaskuntza

Arloak: dialektologia, etnolinguistika

Zein erakunderi eratxikia: Paueko eta Aturri Herrialdeetako Unibertsitatea, IKER UMR5478.

 Ardura administratiboak eta zientifikoak

-* CNU 73 sailaren lehendakaria (2007- ) (lehendakariordea 2003tik 2007ra), -* Euskal Ikasketen Unibertsitatearteko Departamenduko Arduradun pedagogikoa (PAHU), bi urtero eta bi urterako (2000-), -* Fakultateko Kontseiluko Kidea (2003-), -* Paueko eta Aturri Herrialdeetako Unibertsitateko Kontseilu Zientifikoko Kidea (2007-) -* Akitaniako IUFMeko Paueko Euskara eta euskal zibilizazio klaseen arduraduna -* Euskal CAPESaren lehendakariordea (2005-), 2002tik 2005 arte Epaimahaieko Lehendakaria, -* Eskualde hizkuntzen kontseilu akademikoko kidea (Bordeleko Akademia). -* Lapurdum aldizkariko erredakzio-idazkaria (1996-), -* Géolinguistique (Grenobleko Unibertsitatea) aldizkariko erredakzio batzordeko kidea, -* Atlas Linguarum Europae (Europako hizkuntza-atlasa, zuzendaria W. Viereck – Bambergeko Unibertsitatea, eta ondotik N. Saramandu – Bucarest) atlasaren bulegokidea eta euskararen ordezkaria, -* ASJU batzordekidea.

 Ikerketa

Espezialitatea: lexikologia, dialektologia, geolinguistika, Euskal Herriko Hizkuntza-Atlasa

 Argitalpen berriak

Obrak eta obra zuzendaritzak

VIDEGAIN, C. (2000 [berrargit.]), Oeuvres complètes d’Etcheberri de Sare (1712-1718), SAI.

VIDEGAIN, C. (1999 (lehen arg.)), Izendegia, Diccionario de nombres vascos, Dictionnaire des prénoms basques.

VIDEGAIN, C. (2000), Voltoire [berrargit.] : L’Interprect ou traduction du françois, espagnol & basque, Lyon, 1620, ICN.

VIDEGAIN, C.; AURREKOETXEA, G. & IGLESIAS, A. (2007), Bourciez Bildumako Euskal Atlasa (BBEA) 1. lexikoa. [Le recueil Bourciez : le lexique], EHU.

VIDEGAIN, C. & AURREKOETXEA, G. (2004), Haur prodigoaren parabola Ipar Euskal Herriko 150 bertsiotan, Bourciez Bilduma [La parabole de l’enfant prodigue dans les 150 versions du Pays Basque : le recueil Bourciez], EHU.

VIDEGAIN, C. (1989), ’Le vocabulaire de l’élevage en pays d’Oztibarre. Contribution aux archives de l’oralité basque’, Université de Bordeaux III, Dir. J. Haritschelhar.

VIDEGAIN, C. (), ’La morphologie verbale dans « Alphonsa Rodriguez.... eztakitenendako » Lopez (1782)’, Tolosako Unibersitatea.

Obren zatiak, kapituluak

VIDEGAIN, C. (1994), Hiztegi Entziklopedikoa, Elhuyar, Donostia.

VIDEGAIN, C. (1991), Munduko Leku-izenak, Elhuyar, Donostia.

Argitaratu artikuluak

VIDEGAIN, C. (2005), ’Présentation du recueil Bourciez’, Lapurdum X, 315-329.

VIDEGAIN, C. (2004), ’Ohar lexikografikoak P. Urkizuren Bertso zahar eta berri zenbaiten bilduma (1798)-z’, Lapurdum IX, 321-327.

VIDEGAIN, C. (2003), ’La langue basque ou euskara : incertitudes et faits avérés’, Clio, 13 orr + arg..

VIDEGAIN, C. (2003), ’Trois textes religieux de 1822 en basque souletin’, Bulletin des Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques, 12-18.

VIDEGAIN, C. (2002), ’Langue basque : diversité et permanence’, Pyrénées, 379-387.

VIDEGAIN, C. (2000), ’Bibliographie des ouvrages de Jacques Allières relatifs à la langue basque’, Lapurdum V, 2-5.

VIDEGAIN, C. (1999), ’Notes d’ethnolinguistique: l’oiseau et la pluie en Basse-Navarre’, Lapurdum IV, 235-252.

VIDEGAIN, C. (1997), ’De la désignation des animaux stériles en basque’, Language in Time and Space, 418-427.

VIDEGAIN, C. (1997), ’Joañes Casteten kantu-kahiera (1936)’, Lapurdum II, 129-160.

VIDEGAIN, C. (1995), ’Les récits de la menthe en domaine basque : un discours mythique sur le mariage ?’, Bulletin du Musée Basque 139, 15-35.

VIDEGAIN, C. (1994), ’Historia y futuro del Atlas lingüistico vasco EHHA’, Geolingüistica, 79-98.

VIDEGAIN, C. (1994), ’Oihenarten atsohitzak (1657) eta gaurko fraseologia Oztibarren’, Iker 8, 181-188.

VIDEGAIN, C. (1992), ’Umerik egiten ez duen kabalearen izendapenaz’, Iker 6, 553-574.

VIDEGAIN, C. (1992), ’Lexikoaren bilketaren baldintza zenbait’, Iker 7, 559-576.

VIDEGAIN, C. (1991), ’Pour une carte « jardin » en Pays Basque’, Antropologia-Etnografia saileko kuadernoa 8, 133-144.

VIDEGAIN, C. (1991), ’Lexikoaren inguruan Euskal-Herriko atlas linguistikoaren inkestagintzan’, ASJU XIV, 1060-1092.

VIDEGAIN, C. (1991), ’Le vocabulaire de l’élevage en pays d’Oztibarre. Contribution aux archives de l’oralité basque [tesiaren laburpena]’, Bulletin du Musée Basque 131, 61-80.

VIDEGAIN, C. (1990), ’Tripot, lehatxun, ez adiorik : epantxu zenbait atlasaren informatizatzeko bidean’, Euskera 35, 367-403.

VIDEGAIN, C. (1990), ’Enquête lexicale en domaine basque à Ciboure pour l’Atlas des côtes de l’Atlantique’, Literatur saileko kuadernoa 10, 67-100.

VIDEGAIN, C. (1987), ’Mitxelenaz eta dialektologiaz’, Egan, 142-153.

VIDEGAIN, C. (1984), ’Le caractère des Basques : blasons populaires et littérature bleue’, Bulletin du Musée Basque, 189-205.

VIDEGAIN, C. (1983), ’Alokutiboa Lopez-engan (1782)’, Iker 2, 625-646.

Kolokioetako hitzaldiak : argitaratuak

VIDEGAIN, C. (), Mouvement lexical dans une langue minoritaire, in ’Colloque sur les langues dans l’arc atlantique, Rennes 2, 2007, à paraître’.

VIDEGAIN, C. (), Deux chansons sur l’infanticide en domaine basque, in ’Poésie chantée kolokioa, Carhaix, (Rennes 2) argitaratzeko.’.

VIDEGAIN, C. (2007), Isoglosse, frontière linguistique, in ’Journée d’Etudes «Langues et espaces» 9 mars 2007, Bordeaux 3’.

VIDEGAIN, C. (2006), Note de botanique basque et gasconne, in ’Colloque « Bayonne carrefour de cultures/ Baiona : gurutzegunea » UPPA, Bayonne, juin 2006’.

VIDEGAIN, C. (2003), Vieux en basque, in ’Actes du colloque « Les mots du vieillir », (argit. Montandon)’, pp. 100-107.

VIDEGAIN, C. (1999), Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa. Ohiko euskal mintzamoldeen Antologia. [Anthologie des parlers historiques basques d’après l’Atlas linguistique basque], in , Euskaltzaindia, Bilbo, pp. 186 orr..

VIDEGAIN, C. (1996), Notes sur l’informatisation d’un corpus oral en domaine basque, in ’Actes du colloque « Bases de données linguistiques : conceptions, réalisations, exploitations , Nice-Antipoliseko eta Corteko Unibersitatea, Corte, 1995-urriko 11-14 (argit. G. Moracchini)’, pp. 169-181.

VIDEGAIN, C. & AURREKOETXEA, G. (1992), Nazioarteko dialektologia biltzarra. agiriak, in ’Actas del congreso internacional de dialectología = Actes du congrès international de dialectologie = Proceedings of international congress on dialectology : Euskaltzaindia, Bilbo, 1991. X. 21/25’, pp. 790 orr..

VIDEGAIN, C. & AURREKOETXEA, G. (), L’interprétation dans les atlas linguistiques ? Le cas de l’Atlas linguistique basque (EHHA). Application à la carte ’caille’.

kolokioetako komunikazioak: argitaragabeak, argitaratu beharrak

VIDEGAIN, C. (2001-ko ekainean), ’Geolinguistika eta corpus informatizatua’’Workshop baten antolaketa (lankidetzan), European Science Foundation erakundeak lagundurik, gaiaren inguruan, 13 herritako 22 ikertzailerekin Baionan’.

VIDEGAIN, C. (2006), ’Note de botanique basque et gasconne’’Bayonne carrefour de cultures/ Baiona : gurutzegunea » kolokioa, UPPA, Baiona, 2006-ko ekaina’.

VIDEGAIN, C. (2006), ’Regards sur la carte papillon / mariposa / butterfly en domaine basque’’Congress of Dialectologists and Golinguistics, Braga (Portugal) 2006-ko iraila’.

VIDEGAIN, C. (2003), ’L’Atlas linguistique basque : innovation technologique et choix cartographique, Gotzon Aurrekoetxearekin batera.’’4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Riga, uztaileko 28 - agorrileko 2, 2003’.

VIDEGAIN, C. (2003), ’Notes sur la terminologie en basque.’’Néologie et terminologie des langues minoritaires d’Europe, kolokioa, Saint-Brieuc, iraileko 19-20, 2003 (antolatzailea : F. Favereau, Rennes 2)’.

VIDEGAIN, C. (2003), ’Vieillir en basque’’Les mots du vieillir, kolokioa, Paris, Institut Universitaire de France, iraileko 25, 2003 (antolatatzailea : Alain Montandon, CRMLC, Clermont-Ferrand)’.

VIDEGAIN, C. (2003), ’Les proverbes basques chez Voltoire (1620)’’Les Voix de la nymphe aquitaine. Ecritures, langues et pouvoirs, 1550-1610, kolokioa , Agen-Nérac, urriko 3-4-5, 2003 ant.. Philippe Gardy, CNRS, Jean-François Courouau, UPPA)’.

VIDEGAIN, C. (2002), ’2002-ko maiatzean, Donostian, « Séminaire de réflexion sur la conception et la promotion d’actions conjointes pour promouvoir les langues dans l’Eurocité basque Bayonne-Saint-Sébastien » ihardunaldien moderatzailea eta sintesis-testuaren egilea’.

Argitalpen berrien zerrenda PDF formatuan deskargatu :
PDF - 17.9 ko

Artxikerreko argitalpenak : http://artxiker.ccsd.cnrs.fr/aut/videgain